Kolumne:
Slika uzeta sa: http://atlantablackstar.com/2013/09/23/shaquille-oneal-buys-part-sacramento-kings/
Slika uzeta sa: http://atlantablackstar.com/2013/09/23/shaquille-oneal-buys-part-sacramento-kings/

“Jednog dana”

Uvek je radost naići na pametnu misao o životu nekoga ko nije pisac ili filozof.

“Ima sedam dana u nedelji, a ‘Jednog danaNIJE jedan od njih”

Šekil O´Nil

Zapamtiti i držati se ovoga!